Faculty of Nursing

Academic Staff

Member of Administration Board

President

Morita, Minako . RN, PhD

Dean of the College, Faculty of Nursing

Sasaki, Ikumi . RN, PHN, PhD

Director of Graduate School

Imura, Masumi . RN, PHN, PhD

Director of Academic Affairs

Honjo, Keiko . RN, PHN, PhD

Director of Library

Komiya, Keiko . RN, PHN, PhD

Director of Administration

Sato, Hiroharu

Staff

Liberal Arts

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant

Endo, Kimihisa . PhD

Yamazaki, Yuji . MED

Takata, Yoshinori

Foreign Language

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant

Kawasaki, Shu-ichi . MA(linguistics), MA(literature)


Endo, Hanako

Basic Expertise

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant

Inoue, Akihiro

Hemmi, Isao . PhD
Kakuda, Atsuhiko
Shirai, Miho

Psychiatric Mental Health Nursing

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant
Komiya, Keiko, RN, PHN, PhD
Takano, Tomomi . RN, PhD
Matsumoto, Keiko

Furukido, Yasuko .RN, MNS

Horii, Konami . RN, PhD

Fujimoto, Noriko

Maternal Nursing/Midwifery

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant

Imura, Masumi . RN, PHN, CNM, IBCLC, PhD

Kita, Satomi . RN, CNM, MNS

Nitta, Mayumi . RN, PHN, CNM,PhD

Saito, Eiko . RN, PHN, CNM,PhD

Chiba, Kuniko . RN, PHN, CNM, MNS

Azuma, Sonoko

Kato, Chiho

Tsukamoto, Emi

Fujita, Eriko

Yamashita, Miho

Child and Family Health Nursing

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant
Emoto, Rina . RN, PhD Kawana, Ruri . RN, PHN, PhD Yamauchi, Tomoko .RN, PHN, PhD

Kamiya, Miho

Tsurumaki, Kanako

Gerontological Nursing

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant
Sakaguchi, Chizuru . RN, PHN, PhD
Ota, Tomokoi . RN, PHN, MNS
Chiba, Kyoko . RN, PhD Kiyota, Akemi . RN, PHN, MNS

Matsushima, Fumie

Watanabe, Shinobu

Community Health Nursing

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant
Ishida, Chie

Tsukinoki, Rumi

Fujikawa, Aya

Yoshikawa, Etsuko


Yuasa, Akiko

Nursing Education

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant
Sasaki, Ikumi . RN, PHN, PhD Nishida, Tomoko . RN, PHN, PhDNursing Management

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant

Abe, Kiyoko . RN, PhD

Furukawa, Yuko


Takada, Yukiko

International/Disaster Nursing

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant

Noguchi, Makiko

Naiki, Mie . RN, CNM, MNS

Akai, Tomoko
Ogata, Ai . PhD


Disaster Nursing Global Leader Degree Program

Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Practice Assistant
Tamura, Yumi . RN, ET/WOCN, PhD


Ikeda, Toshiko


International Collaboration Center

Director/Emeritus ProfessorTsutsui, Mayumi .RN, PhD